FAQ

HVAD ER KUGLEDYNEHJÆLPEN?
Kugledynehjælpen er en non-profit organisation af frivillige, der ved hjælp af plastkugler fra bl.a. tomme roll-on deodoranter ønsker at hjælpe udfordrede personer - primært børn og unge - med en kugledyne.

Kugledynehjælpens frivillige indsamler i hele Danmark og producerer kugledyner, der hver indeholder op til flere tusinde plastkugler.

Kugledynerne er gratis og doneres til ansøgere, der ikke kan få bevilget en kugledyne i det offentlige system og ikke selv har midlerne til at anskaffe én.

Kugledynehjælpens projekt bygger på frivillighed og tillid til, at kugledynerne bliver doneret til de udfordrede personer, hvor kugledynerne skaber størst værdi.

Vurderingen af ansøgningerne sker med stor integritet. Der skeles ikke til, hvor i landet der indsamles flest plastkugler, hvor i landet der doneres flest kugledyner eller, hvor længe en ansøger har stået på venteliste. Der er således ikke tale om donation efter ”først til mølle” princippet.

Antallet af indsamlede plastkugler er helt afgørende for, hvor mange kugledyner der doneres. Det er derfor ikke muligt at give svar på, om ens ansøgning kommer i betragtning, eller hvilken tidshorisont der evt. vil være tale om.

Resterne af de tomme roll-on deodoranter ender på genbrugspladsen.

Vi sætter pris på en positiv ånd samt, at vi holder en god tone og behandler hinanden ordentligt.

HVORDAN ER KUGLEDYNEHJÆLPEN ORGANISERET?


Indsamler: 

En indsamler er en, der indsamler plastkugler og aflevere på indsamlingsstederne. 

Man kan være medlem af Kugledynehjælpens indsamlingsgruppe på Facebook.


Indsamlingssted:

Indsamlingssteder er dér, hvor indsamlerne afleverer de indsamlede plastkugler og tomme roll-on deodoranter.

Alle kan tilmelde sig som indsamlingssted. Både privat og offentligt.


Ønsker du, at blive indsamlingssted:

    1. Tilmeld stedet via følgende link: https://goo.gl/forms/c27aZZODFVTTLxC43
      (dette er nødvendigt for, at kunne sætte indsamlingsstedet på Kugledynehjælpens landsdækkende indsamlingskort)*

    2. Stil en spand, kasse e.l frem, som folk kan aflevere roll-on i. 


* Der må gerne være flere indsamlingssteder i samme by.
   Bliver der samlet i din by, så husk at få stederne tilmeldt, hvis ikke de er dette i forvejen (hvis de er på kortet, er de registreret).
   På denne måde, kan flere have glæde af indssamlingsstederne.Ambassadør:

Ambassadører fungere som bindeled mellem indsamlingssteder og syerske. Ambassadøren afhenter plastkugler på indsamlingsstederne og bringer dem videre til syerske. Det er Ambassadøren der har hovedansvaret for, at plastkuglerne er taget ud af deodoranterne og vasket med varmt vand og sæbe, før de afleveres til syerske, medmindre der er aftalt andet.
En ambassadør hjælper også med, at finde nye indsamlingssteder i sit område og sprede det budskabet.


Afhentningsansvarlig: 

Ambassadører som afhenter plastkugler hos indsamlingsstederne kaldes for afhentningsansvarlig.


Områdeambassadør:
Områdeambassadørens opgave er at kontakte sine ambassadører i området og høre, om der er lavet afhentningsaftaler med alle indsamlingsstederne, at følge op på at manglende afhentningsaftaler kommer på plads samt, at nye indsamlingssteder får en afhentningsaftale.


Syerske:

Modtager indsamlede plastkugler fra ambassadørerne i nærområdet. Herefter syes dynerne. Når dynen er færdig, tages der kontakt til Kugledynehjælpen, hvorefter syerske overdrager kugledynen til den glade modtager.

Som udgangspunkt, modtages plastkuglerne rengjorte, medmindre andet er aftalt med Ambassadøren. 

Ambassadøren og Syersken aftaler selv internt, hvordan plastkuglerne kommer fra ambassadøren til syersken.


Administrationsteamet:

Administrationsteamet organiserer, at plastkuglerne bliver afhentet af ambassadørerne og bragt videre til syerskerne. I administrationsteamet besluttes der, hvem kugledynerne doneres til.

Administrationsteamet står for den daglige administration. 

HVAD KAN JEG DONERE TIL KUGLEDYNEHJÆLPEN?

Da Kugledynehjælpen er en non-profit organisation, kan vi desværre ikke tage imod donationer i form af penge, men vi vil meget gerne modtage kugler, dynebetræk o.l. Kontakt gerne Kugledynehjælpens administrationsteam eller en områdeambassadør, hvis du har noget du ønsker at donere.

HVORDAN AFMONTERES PLASTKUGLEN?

Indsamlingsstederne modtager gerne hele deodoranten, men det vil selvfølgelig være fantastisk, hvis du selv piller plastkuglerne ud og vasker dem med varmt vand og sæbe inden aflevering. 

 

Det er for det meste nemt, at klemme plastkuglen ud med en papegøjetang. Ellers kan en teske eller en neglefil evt. lirke kuglen ud.

Er deodoranten genstridig, kan du prøve med en kniv. Vær forsigtig! 

  • Roll-on beholder af plast - skær et lille lodret snit i hver side af kugleholderen med en skarp kniv/hobbykniv, og skub plastkuglen ud med den sløve side af kniven.

Roll-on beholder af glas - lirk plastkuglen forsigtigt ud med den sløve side af en kniv, eller læg deodoranten i en frysepose og slå forsigtigt glasset i stykker.

HVEM ER ANSVARLIG FOR AFHENTNING AF PLASTKUGLER PÅ INDSAMLINGSSTEDERNE?

Kugledynehjælpens ambassadører vil afhente de indsamlede plastkugler og tomme roll-on deodoranter på de private og offentlige indsamlingssteder og bringe dem videre til syerskerne.


Kugledynehjælpen har lavet en oversigt over afhentningen. Hvis indsamlingsstedet når op på 100 indsamlede plastkugler og tomme roll-on deodoranter, inden det er blevet kontaktet af en ambassadør, gives besked til Kugledynehjælpen. Så vil vi gøre ambassadøren opmærksom på dette.

HVORDAN RENGØRES PLASTKUGLEN?

Indsamlingsstederne modtager hele deodoranter. Nogle steder tager selv kuglerne ud, andre har ikke mulighed for dette. Vi sætter dog stor pris på, hvis indsamlingsstederne vil være behjælpelig med, at tage kuglerne ud af de modtagende roll-on. Ambassadøren som afhenter kugler hos indsamlingsstedet, har oftest flere steder at afhente, derfor bliver det også et stort arbejde for ambassadøren, hvis der er mange af indsamlingsstederne som ikke har taget kuglerne ud. 


Ambassadøren har ansvaret for, at evt. ikke-udtaget plastkugler bliver taget ud af roll-on beholderen før de afleveres til syersken. Dette er som udgangspunkt ikke syerskens opgave, dog kan man altid kontakte syerske og forhøre sig, om der er mulighed for hjælp til dette, hvis man har mange indsamlingssteder som ikke har tager plast-kuglerne ud.


Når syersken modtager plastkuglerne, er det vigtigt at de er rene og ikke lugter af parfume.
Vejledning til udtagning af kuglen, kan læses under filer-'SÅDAN AFMONTERES PLASTKUGLEN'.


Rengøring: Plastkugler vaskes med varmt vand og sæbe. Ved større mængder plastkugler kan de lægges i en vaskepose eller et pudebetræk/dynebetræk og vaskes i maskinen ved 40 grader.
Enkelte plastkugler kan være svære at vaske rene pga. kraftig parfume. Her kan et desinfektionsmiddel som f.eks. Rodalon klare det sidste.

HVOR MANGE PLASTKUGLER BRUGES DER TIL EN KUGLEDYNE?

Kuglerne har oftest forskellig størrelse og vægt, derfor kan det være svært at sige, hvor mange der skal bruges. En kugledyne skal som udgangspunkt veje 10% af personens vægt plus 1 kg. 


Vi syer fortrinsvis dyner på 3, 4 og 5 kg, men vi har ofte større dyner også, da vi af og til får nogle doneret. 

KAN DER BRUGES ANDRE TING TIL, AT LAVE KUGLEDYNER?

Bordtennisbolde bliver flade. Golfbolde larmer. Plastikkugler (f.eks. fra Ebay, Wish, Ali Express o.l) kan indeholde stoffer, som ikke er godkendte i Danmark. 


Vi har kendskab til at kastanjer, kirsebærsten o.l kan bruges, men dette er ikke noget vi hos Kugledynehjælpen beskæftiger os med pt. Det vi har bedst erfaring med er kugler fra roll-ons. 

HVORDAN ANVENDER MAN EN KUGLEDYNE?

Kugledynen er et anerkendt hjælpemiddel mod søvnforstyrrelser. Kuglerne i dynen stimulerer berøringssansen og muskel-led-sansen og giver ro og tryghed. Brugeren får bedre kropsfornemmelse og falder nemmere i søvn. 


Kuglerne ligger løst i dynevåret og giver dybe punktvise tryk - Når brugeren bevæger sig under dynen, ændres trykket let og det giver nye sanseindtryk til hjernen. De skiftende sanseindtryk dæmper angst og utryghed og beroliger hjerne og krop. Opvågninger og natteuro mindskes og søvn bliver dybere og mere uforstyrret. Elementer som er altafgørende for menneskers trivsel og læring.

HVORDAN KOMMER MAN I BETRAGTNING TIL AT MODTAGE EN DYNE?

Kugledynerne er gratis og doneres til udfordrede personer - primært børn og unge, der ikke kan få bevilget en kugledyne i det offentlige system, og ikke selv har midlerne til at anskaffe én.


Vurderingen af ansøgningerne sker med stor integritet. Der skeles ikke til, hvor i landet der indsamles flest plastkugler, hvor i landet der doneres flest kugledyner eller, hvor længe en ansøger har stået på venteliste. Der er således ikke tale om donation efter ”først til mølle” princippet.
Ansøgers situation vurderes ud fra de oplysninger, vi modtager i ansøgningsskemaet.


Som beskrevet under ''Kugledynehjælpens mission'' er det ikke muligt, at give en status undervejs.
Ansøger sættes på ventelisten, indtil ansøger selv beder om, at blive slettet. 


Får man bevilget en kugledyne, kontaktes man direkte af enten syerske eller en i Kugledynehjælpens administrationsteam.


Modtagelse og brug af en kugledyne fra Kugledynehjælpen er for modtagerens egen regning og risiko, og Kugledynehjælpen og syersken fraskriver sig ethvert ansvar i den forbindelse.

ER KUGLEDYNEHJÆLPEN PÅ FACEBOOK?

Vores facebookside 'Kugledynehjælpen - Din tomme roll-on kan genbruges', kan findes her


Vi har også en indsamlingsgruppe på facebook. Det fungere som et informationsforum for alle som ønsker at tage del i kugledynehjælpen. Alle kan være medlem uforpligtende.
Indsamlingsgruppen kan findes her: https://www.facebook.com/groups/kugledynehjaelpensIndsamlingsgruppeDanmark/


Kugledynehjælpen eksistere også på Færøerne og i Grønland. Deres indsamlingsgruppe kan findes via linket: 

https://www.facebook.com/groups/634634206991187/?source_id=230757204510665 


Er du tilmeldt som ambassadør eller syerske, har vi også 3 netværksgrupper, som man kan blive medlem af. 

KAN JEG BRUGE KUGLEDYNEHJÆLPEN TIL AT INDSAMLE KUGLER TIL MIN EGEN KUGLEDYNE?

Som det fremgår under "Kugledynehjælpens mission", så er dette et "én for alle og alle for én" projekt.

Det vil sige, at vi alle indsamler plastkugler til en fælles pulje, og at de producerede kugledyner doneres til de ansøgere, der aktuelt har det største behov (hvor det skaber størst værdi) ud fra en vurdering baseret på stor integritet.


Der er selvfølgelig personer, der i deres dagligdag selv har eller er meget tæt på børn og unge med ADHD og autisme problematikker, og som gerne vil tilgodese disse børn og unge med deres indsamlede plastkugler.

Det har vi stor respekt for, og det er lige så gode projekter, som Kugledynehjælpens projekt.

Vi må dog venligst bede disse personer om at respektere Kugledynehjælpens projekt, og ikke bruge Kugledynehjælpens Facebook side og Facebook grupper til at fremme egne private indsamlinger.


Læs mere om Kugledynehjælpens misson

HAR KUGLEDYNEHJÆLPEN LAVET MATERIALE, SOM KAN BRUGES TIL AT HÆNGE OP?

Du er velkommen til at bruge Kugledynehjælpens materiale f.eks flyer og skilt til beholder.
Materialer kan findes her på hjemmesiden under 'Filer'.

Materialerne er til fri afbenyttelse.

HVOR KAN JEG FINDE ET STED AT AFLEVERE TOMME ROLL-ON OG PLASTKUGLER?

Indsamlingskortet kan findes her  'kort over indsamlingssteder'.


Indsamlingsstederne er markeret med blåt

  • Lyseblå = Privat indsamlingssted (Private, der ønsker at bruge deres adresse, som indsamlingssted) 
  • Mørkeblå = Offentlige indsamlingssteder (Butikker, eller andre offentlige steder, hvor plastkugler kan afleveres)


Bruger du kortet fra PC: Klik på den blå markering på kortet, og oplysningerne om indsamlingsstedet kommer frem.

bruger du kortet fra telefon eller tablets: Klik på den blå markering på kortet, i bunden af skærmen kommer der til at stå ‘indsamlingssted’. Ved nyt klik herpå kommer oplysningerne om indsamlingsstedet frem.

HVORDAN UDMELDER MAN SIG?

Hvis du ikke længere ønsker, at være Ambassadør/ Syerske/Indsamlingssted for Kugledynehjælpen, kan du udmelde dig via dette link: https://goo.gl/forms/9Ew6pFHNwhZxTx3n1
*Er du tilmeldt flere ting, hvor du ligeledes ønsker at blive udmeldt, kan dette gøres under samme blanket.


Efter udmeldelsen vil dine oplysninger blive fjernet i vores system. Indenfor en uge, vil du også blive fjernet på kortet. Der kan gå op til en uge, da det sker i forbindelse med opdatering.

HVORDAN ÆNDRE JEG OPLYSNINGER I MIN NUVÆRENDE TILMELDING?

Hvis du har ændret adresse o.l siden tilmeldingen.


Er du allerede tilmeldt, men ønsker at ændre nogle af de oplysninger, som tidligere er givet i forbindelse med tilmeldingen f.eks: adresse, telefonnummer, email o.l. indsender du blot en ny tilmelding med de korrekte oplysninger, herefter kan vi fjerne den gamle tilmelding. 

Ved adresseændring - noter venligst *ny adr* bagefter dit navn.