Tilmeld dig

TILMELD DIG

BLIV AMBASSADØR

Hvilke opgaver har ambassadøren:


 • Afhente plastkugler og tomme roll-ons deodorante hos de tildelte indsamlingssteder.

 • Tage kontakt til de tildelte indsamlingssteder og aftale, hvordan tømning skal foregå.

 • Sørger for, at plastkuglerne er taget ud af de tomme roll-on deodoranter og vasket med varmt vand og sæbe, før de afleveres hos den nærmeste syerske.

 • Aflevere plastkuglerne hos nærmeste syerske.

TILMELD PRIVAT INDSAMLINGSSTED

Et indsamlingssted er dér, hvor indsamler kan aflevere deres indsamlede plastkugler og tomme roll-on deo.


 • Det er et privat indsamlingssted, hvis det er en privat adresse. (Butikker, skoler, institutioner og arbejdspladser tilmeldes som offentligt indsamlingssted).


 • Der skal indsendes én blanket for hvert indsamlingssted.


 • Der kan stilles en spand, kasse e.l frem, som folk kan aflevere roll-on i. 


 • Der må gerne være flere indsamlingssteder i samme by. Bliver der indsamlet i din by,  så husk at få stederne tilmeldt, hvis de ikke allerede er det (hvis de er på kortet, er de registreret) - på denne måde, kan flere have glæde af indsamlingsstederne.

BLIV SYERSKE

Hvilke opgaver har syersken:


 • Modtage de indsamlede plastkugler fra Ambassadørerne.


 • Hjælpe med indsamling af plastkugler ved indsamlingssteder (Valgfrit)


 • Sy dyner til ansøgerne.


 • Overdrage kugledynen til den glade modtager.

TILMELD OFFENTLIGT INDSAMLINGSSTED

Et indsamlingssted er dér, hvor indsamler kan aflevere deres indsamlede plastkugler og tomme roll-on deo.


 • Det er et offentligt indsamlingssted, hvis det er en Butik, skole, institution eller arbejdsplads. (Privat adresser tilmeldes som Privat indsamlingssted).


 • Der skal indsendes én blanket for hvert indsamlingssted.


 • Der kan stilles en spand, kasse e.l frem, som folk kan aflevere roll-on i. 


 • Der må gerne være flere indsamlingssteder i samme by. Bliver der indsamlet i din by,  så husk at få stederne tilmeldt, hvis de ikke allerede er det (hvis de er på kortet, er de registreret) - på denne måde, kan flere have glæde af indsamlingsstederne.

ÆNDRING AF OPLYSNINGER

Hvis du har ændret adresse o.l siden tilmeldingen.


Er du allerede tilmeldt, men ønsker at ændre nogle af de oplysninger, som tidligere er givet i forbindelse med tilmeldingen f.eks: adresse, telefonnummer, email o.l. indsender du blot en ny tilmelding med de korrekte oplysninger, herefter kan vi fjerne den gamle tilmelding. 

Ved adresseændring - noter venligst *ny adr* bagefter dit navn.